Αίτηση Ερευνητικού Έργου

Για να υποβάλλεται ηλεκτρονική αίτηση στην Ε.Η.Δ.Ε. θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος ως χρήστης. Υπάρχουν δύο τρόποι σύνδεσης:

  1. Μέσω του κεντρικού συστήματος ταυτοποίησης του Π.Θ. όπου χρησιμοποιείτε τα διαπιστευτήρια του πανεπιστημιακού λογαριασμού σας (ομοίως όπως και στο webmail). Για τον τρόπο αυτό ακολουθείστε αυτόν τον σύνδεσμο. Δικαιώματα υποβολής αίτησης λαμβάνουν αυτόματα τα μέλη Δ.Ε.Π. του Π.Θ. Άτομα του Π.Θ. που δεν είναι μέλη Δ.Ε.Π. και επιθυμούν να υποβάλουν αιτήσεις θα πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί μας για να τους παρέχουμε τα δικαιώματα αυτά.
  2. Με τα διαπιστευτήρια (username, password) του λογαριασμού που έχετε για την ιστοσελίδα της Ε.Η.Δ.Ε. πηγαίνοντας εδώ. Σε περίπτωση που δεν έχετε λογαριασμό μπορείτε να αιτηθείτε από αυτόν τον σύνδεσμο. Δεν απαιτείται να δημιουργήσετε δικό σας λογαριασμό εφόσον επιθυμείτε να συνδέεστε με τον πανεπιστημιακό λογαριασμού σας.

Πριν την υποβολή αίτησης μπορείτε να συμπληρώσετε τα πλήρη στοιχεία σας σε αυτόν τον σύνδεσμο επιλέγοντας την κάρτα επεξεργασία ώστε αυτά να προ-συμπληρώνονται αυτόματα σε κάθε αίτηση σας.

Όταν είστε συνδεδεμένος εμφανίζετε αριστερά το μενού αιτήσεων. Το μενού αιτήσεων περιέχει δύο συνδέσμους ένα για την υποβολή νέας αίτησης και ένα για την εμφάνιση της λίστας με τις αιτήσεις σας. Ο σύνδεσμος “Υποβολή νέας αίτησης” εμφανίζει την φόρμα συμπλήρωσης των απαραίτητων στοιχείων για την αξιολόγηση της αίτησης από την Ε.Η.Δ.Ε. Επειδή η αίτηση είναι μακροσκελής καλό είναι να σώζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα την αίτηση σας.

Κατά την προβολή μίας αίτησης σας μπορείτε να επιλέξετε την επεξεργασία ή την διαγραφή αυτής. Για να την υποβάλετε προς αξιολόγηση από την Ε.Η.Δ.Ε. επιλέξτε υποβολή στο τέλος της φόρμας. Μετά από την υποβολή της αίτησης δεν θα είναι πλέον  δυνατή η επεξεργασία της αίτησης από εσάς.

Για τυχόν προβλήματα ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κο. Βλασταρίδη Παναγιώτη στο 24210 06441, email: pvlastaridis@uth.gr